Handy

GARANTNI ROK 5 GODINA
CENA:  60 €
NAPOMENA: Plaćanje se vrši isključivo preko računa po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.